Skift port

- Mar 27, 2018-

Afbryderen kan overføre data mellem flere portpar på samme tid. Hver port kan betragtes som et separat fysisk netværkssegment (Bemærk: Ikke-IP-netværkssegment), den netværksenhed, der er tilsluttet det, nyder al båndbredde alene uden at konkurrere med andre enheder. Når nod A sender data til knudepunkt D, kan knudepunkt B sende data til knude C samtidig, og de to transmissioner har alle de fulde båndbredder af netværket og har deres egne virtuelle forbindelser. Hvis der bruges en 10Mbps Ethernet-switch her, er den totale mængde af kontakten lig med 2x10mbps = 20mbps, og en navs samlede strøm vil ikke overstige 10 Mbps ved brug af 10Mbps-delt hub. Kort sagt, omskifteren er baseret på MAC-adressegennemgang, kan fuldføre indkapslingen og videresendelsen af datarammerfunktionsnetværksudstyr. Omskifteren kan "lære" MAC-adressen og gemme den i en intern adressetabel ved at etablere en midlertidig udvekslingsbane mellem datagrundens originator og målmodtageren, så datarammen nås på destinationen direkte fra kilden adresse.